Παρουσιαση Εταιρίας   Καταστήματα

Σταθμοί στην ιστορία

1925
Γεώργιος Αλεξανδρής

Ίδρυση εμπορικού καταστήματος μηχανημάτων και ειδών αλευρομύλων στην οδό Κ. Μαυρομιχάλη 19α, στον Πειραιά

Δυνατότητες Παραγωγής
Εταιρικός Χάρτης

Bucharest


SOS. Bucuresti-Ploiesti 135 SECTOR 1,
13686 Bucharest
T: +40 21 3009553
F: +40 21 3009554
http://www.alexandris.ro
office@alexandris.ro
 
developed by Smartvision 2021