Παρουσιαση Εταιρίας   Καταστήματα

Σταθμοί στην ιστορία

1925
Γεώργιος Αλεξανδρής

Ίδρυση εμπορικού καταστήματος μηχανημάτων και ειδών αλευρομύλων στην οδό Κ. Μαυρομιχάλη 19α, στον Πειραιά

Δυνατότητες Παραγωγής
Εταιρικός Χάρτης

Plovdiv

4004 Plovdiv, P.O. Box 93
28, Kuklensko Shosse str.
T +359 32 607 540
F +359 32 676 221
http://www.alexandris.bg
alexandris_plovdiv@alexandris.gr

 
developed by Smartvision 2021