Παρουσιαση Εταιρίας   Καταστήματα

Σταθμοί στην ιστορία

1925
Γεώργιος Αλεξανδρής

Ίδρυση εμπορικού καταστήματος μηχανημάτων και ειδών αλευρομύλων στην οδό Κ. Μαυρομιχάλη 19α, στον Πειραιά

Δυνατότητες Παραγωγής
Εταιρικός Χάρτης

Sofia Mladost

Sofia, Mladost 4
87, Al. Malinov blvd.
T +359 2 975 73 05
T +359 2 248 33 154
T+359 2 483 31 54  
F +359 2 975 73 06
http://www.alexandris.bg
alexandris_mladost@alexandris.gr
 
developed by Smartvision 2021