Παρουσιαση Εταιρίας   Καταστήματα

Σταθμοί στην ιστορία

1925
Γεώργιος Αλεξανδρής

Ίδρυση εμπορικού καταστήματος μηχανημάτων και ειδών αλευρομύλων στην οδό Κ. Μαυρομιχάλη 19α, στον Πειραιά

Δυνατότητες Παραγωγής
Εταιρικός Χάρτης

Tirana


Veve Business Centre, Nr 304
Zogu I Blvd, Tirana
T: +355 42228981
F: +355 42228982
M + 355 692055393
tirana@alexandris.gr
 
developed by Smartvision 2021